Помпи за налягане

Помпите за налягане Karcher осигуряват вода за напояване и битови нужди от алтернативни източници. Това могат да бъдат: кладенци, сонди, подпочвени или дъждовни води в двора. Тази вода е безплатна и нейното усвояване се превръща в ценен ресурс за домакинството.

Виж всички модели…

Потопяеми помпи

Потопяемите помпи на Karcher за чиста и мръсна вода са винаги готови за отводняване. Помпите за мръсна вода от серия Dirt са пригодени да работят при изключително лоши условия- отводняване на строителни изкопи, изсушаване на жилища след природни наводнения, поддръжка на изкуствено създадени езера.

Виж всички модели…

 

 

Изберете своята помпа според нуждите си:

  • За напояване на градината от кладенец
  • За напояване на градината с дъждовна вода от варел
  • За напояване на градината с вода от цистерни, резервоари – напълно потапяне на помпата
  • За захранване на битови дейности (непитейни) с вода от кладенец

 

  • За поливане на градината и битово ползване в домакинството с вода от кладенец
  • За напояване на градината от дълбок кладенец/сонда – дълбочина до 30м
  • За отводняване на строителен изкоп, пресушаване на езеро или къща след наводнение
  • За източване на водата от басейн, отводняване на дренажна шахта, отводняване на жилището, вследствие на битов теч.
 

Удължаване на гаранцията

Всички помпи Karcher от серии BP Garden, BP Home & Garden, SP Dirt и SP Flat са с удължена 5-годишна гаранция. За да влезе в сила удължаването, клиентът трябва да регистрира своята помпа до 3 месеца след закупуване ТУК. Ако помпата не се регистрира в упоменатия срок, тя е със стандартната 24 месечна международна гаранция на Karcher.

Удължаване на гаранцията...