Меню
Вашата кошница

Гаранция и рекламации

Международна гаранция

Всички битови уреди Karcher имат 2 години международна гаранция.
За професионалните машини и аксесоари гаранцията е 12 месеца.
Битови уреди, закупени с фактура на името на фирма, имат гаранция валидна за професионалните уреди и машини - 12 месеца.

Гаранционният срок на водни помпи Karcher от серии: BP Garden, BP Home&Garden, SP Dirt и SP Flat може да бъде удължен на 5 години, ако помпата се регистрира в официалния сайт на Karcher до 4 седмици от датата на покупката. Допълнителната гаранция се изпраща на електронната поща на клиента. Удължаването е възможно само за уреди закупени от физически лица. Необходимо е да се запази оригиналният касов бон за покупка. Гаранцията може да бъде удължена от тук.

Предлаганите от нас продукти са чисто нови, опаковани в оригиналната си опаковка. Пристигат при клиента с пълен комплект документи за покупка: финансов документ, доказващ покупката, стокова разписка и попълнена оригинална гаранционна карта.

Ако при получаване на продукта установите липса на гаранционна карта се свържете с нас в рамките на 48 часа след доставката. Пишете ни на имейл: sales@vimax.bg. Така ние ще имаме възможност да реагираме.

За да е валидна гаранцията трябва да се представи правилно и четливо попълнена (без задрасквания и поправки) гаранционна карта.

Гаранционно обслужване

При установяване на дефект при експлоатация, в рамките на гаранционния срок, продуктът трябва да се транспортира до най-близкия сервизен център във Вашия град, оторизиран от производителя за извършване на ремонти дейности. Всички сервизни центрове са упоменати в гаранционната карта на продукта. Те носят пълна отговорност за отстраняване на дефекта. Координати на сервизните центрове на Karcher може на намерите тук.

Ако във Вашия град няма оторизиран сервиз на Karcher е необходимо да го изпратите по куриерска фирма Speedy до един от сервизните центрове в страната. Уредът трябва задължително да бъде изпратен със Застраховка. Куриерските такси и в двете посоки са за сметка на сервиза. В рамките на 30 дневен срок дефектът трябва да бъде отстранен и изпратен обратно по куриер до адреса на подателя.

През гаранционния период машината се ремонтира безплатно, ако повредата е причинена от материален или производствен дефект. Не се считат за гаранционни повреди на части вследствие на тяхното нормално износване.

На гаранционно обслужване не подлежат аксесоари и части, отделящи се от корпуса на уреда.

При ремонт през гаранционния период гаранцията не се удължава, но клиентът получава гаранция 6 месеца за ремонтираната част.

Може да се откаже гаранционно обслужване при:

- Неспазване указанията за монтаж и експлоатация.
- Механични повреди следствие на транспортиране или неправилна експлоатация.
- Направен опит за отстраняване на дефект от страна на неупълномощен сервиз или физически лица.
- Използване на непрофесионални (битoви) машини за професионални цели.
- Повреди вследствие на външни фактори като: неблагоприятни атмосферни условия, електрическо пренатоварване, наводнения и други.
- Повреди възникнали вследствие на лоша или повредена електро инсталация.
- Повреди, възникнали поради използване на нечиста вода или вода, подавана с недостатъчни налягане и дебит.
- Повреди, възникнали вследствие на използване в машините на киселинни или силно агресивни препарати.
- Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради замръзване на отделни възли и части на машината.
- Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради употребата на неоригинални аксесоари и консумативи.

Формуляр за рекламация

Рекламации

Клиентът има право да се откаже от поръчаната стока, след нейното получаване и заплащане, когато:

- полученият продукт има съществен скрит дефект. Клиентът може да направи рекламация до 48 часа след получаването му;

- стоката е повредена при транспортирането й до дома на клиента и това се установи в ПРИСЪСТВИЕТО на куриер;

- не са спазени предварително обявените за доставка срокове;

- ако не са спазени условията на чл. 52 от ЗЗП;

- има несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката. Замяната се извършва след като се извърши оглед на стоката и се установи действителното й несъответствие.

В тези случаи клиентът има право да поиска връщане на стоката и възстановяване на заплатената за нея цена. Срокът на заявената рекламация започва да тече от момента на заявяването й. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Транспортните разходи в случаите на скрити фабрични дефекти са за наша сметка.

Закон за защита на потребителите – Съгласно чл.52, ал.1, т.7 от Закона за защита на потребителите - Всеки потребител има право да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2.

Телефон за приемане на рекламации: 0885 001 238

Екипът на VIMAX пожелава на своите клиенти малко поводи за рекламации и максимално удоволствие от използването на качествената и сертифицирана техника!